Pozytywne Relacje w Biznesie

„Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.”

Henry Ford

Szkolenie: Komunikacja empatyczna w biznesie – kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji

Szkolenie: Project Manager i Team. Rola relacji w zespole projektowym – kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji

Indywidualne sesje coachingowe – kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji

Niezależnie od tego, czy pracujemy w dużej, międzynarodowej korporacji, czy prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, zawsze mamy kontakt z drugim człowiekiem. Kontakt może odbywać się w różnych okolicznościach i formach. Możemy spotykać się osobiście, brać udział w telekonferencjach, czy prowadzić szeroką korespondencję mailową. Wspólnie realizujemy cele biznesowe, ale każdy z nas nadal jest człowiekiem w swoich rożnych rolach życiowych i pełnionych funkcjach. W dzisiejszych czasach pojawia się również aspekt międzynarodowości, wielokulturowości, różnorodności przekonań i stylów życia.

Bycie świadomym siebie umożliwia komunikowanie swoich potrzeb i oczekiwań, w sposób sprzyjający współpracy, a w efekcie:

szybszej realizacji celów biznesowych poprzez komunikację konstruktywną;

radzeniu sobie z trudnymi rozmowami i sytuacjami dzięki kompetencjom komunikacyjnym;

– myśleniu nieszablonowemu w rozwiązywaniu sporów poprzez rzeczywiste usłyszenie różnych punktów widzenia;

– wypracowanie rozwiązań w duchu wygrany-wygrany dzięki koncentracji na intencjach i motywacjach;

zmniejszeniu poziomu stresu w codziennej pracy poprzez atmosferę zaufania i bezpieczeństwa;

zwiększenie poczucia zadowolenia w pracy dzięki poczuciu wpływu na nią;

– finalnie wzrostu zysków.

Wymienione programy szkoleniowe oraz sesje indywidualne prowadzę w duchu Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga (NonViolent Communication – NVC) oraz Coachingu transformacyjnego. Na życzenie klienta przygotowuję również szkolenia m.in. w następujących obszarach:

– Budowanie zespołu,

– Kultura feedbacku,

– Motywacja wewnętrzna,

– Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Szkolenia i sesje prowadzę w języku polskim i angielskim.

Małgorzata Żółtaszek

[email protected]