Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka ochrony danych dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej Pozytywne Relacje Małgorzata Żółtaszek, prowadzonej przez Małgorzatę Żółtaszek, z siedzibą przy ul. Zatorskiej 102/4a, 51-215 Wrocław, NIP 898 187 24 41, REGON 021940847, zwanej dalej Firmą.

Państwa prywatność, jest dla nas równie ważna, jak nasza własna prywatność i traktujemy ją bardzo poważnie. Państwa dane osobowe nie były, nie są i nie będą przez nas sprzedane ani wynajęte. Deklarujemy również, że nie zostaną przez nas przekazane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, w których jesteśmy zobowiązani do tego według przepisów prawa, bądź jest to niezbędne do świadczenia naszych usług, lub wyrażą Państwo zgodę na przekazanie swoich danych.

Wszystkie procedury związane z ochroną danych, ich zgromadzeniem, przechowywaniem i zarządzaniem zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych Nr. 2016/679 i postanowieniami innych aktów prawnych.

Niniejszy dokument określa, które z Państwa danych są przez nas gromadzone i w jakim celu przetwarzane. Przedstawiona Polityka zawiera również informacje o ochronie danych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawa gwarantowane we wspomnianych powyżej przepisach.

Zależy nam na podkreśleniu, że niektóre z naszych działań są świadczone przez strony trzecie. W takiej sytuacji osoby te działają jedynie wg ściśle określonych zasad i na podstawie stosownych upoważnień.

Skróty użyte w dalszej części:

  • „przetwarzanie”, „przetwarzać” – gromadzenie, przechowywanie, przesyłanie, usuwanie i (lub) inne wykorzystywanie danych związanych z prowadzoną przez nas działalnością, czyli organizowaniem szkoleń, warsztatów, spotkań autorskich, indywidualnych sesji, sprzedaży książek i innych produktów oraz podejmowaniem innych działań, których celem jest szerzenie idei Pozytywnych Relacji.
  • „dane osobowe” – informacje o osobie, której tożsamość została lub może zostać zidentyfikowana, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres lub adres mailowy.

Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane przetwarzamy jedynie w celach związanych z funkcjonowaniem Firmy, realizacją wydarzeń i zamówień oraz w celach marketingowych, takich jak informacje o promocjach, szkoleniach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością Firmy (pod warunkiem, że wyrażą Państwo na to zgodę). Wspomniane informacje marketingowe rozsyłane są na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. Aby odwołać swoją zgodę wystarczy skontaktować się z nami na adres mailowy [email protected]

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie przepisami przysługuje Państwu również prawo do wglądu/uzupełnienia lub korekty treści dotyczących Państwa danych.

Dodatkowe wykorzystanie danych osobowych – komentarze, wpisy, opinie

Na naszej stronie internetowej (www.pozytywnerelacje.com oraz stronie Facebook: https://www.facebook.com/mzoltaszekpozytywnerelacje/znajdują się zamieszczane przez Państwa wpisy dotyczące:

  • komentarzy, opinii, wrażeń, którymi się Państwo dzielą z innymi użytkownikami pozytywnerelacje.com ;
  • bieżących wiadomości;
  • innych spraw powiązanych z działalnością Firmy

Macie Państwo prawo prosić o usunięcie zamieszczanych przez Was wpisów i komentarzy, a my dołożymy wszelkich starań, żeby takie informacje zostały skutecznie wykasowane.

Cele, do jakich wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane

Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu:

– przekazywania informacji o naszych warsztatach, szkoleniach, spotkaniach autorskich, sesjach indywidualnych, innych wydarzeniach oraz książkach,

– informowania o nowych produktach i usługach,

– realizacji składanych zamówień na nasze produkty i usługi,

– informowania o aktualnych akcjach promocyjnych dotyczących naszych produktów i usług,

– informowania o szczegółach dotyczących wydarzenia, na które się zapisałeś,

– prowadzenia korespondencji mailowej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

W przypadkach określonych przepisami prawa możemy być zobowiązani, żeby przekazać Państwa dane w efekcie postanowień sądów, odrębnych przepisów prawa lub stosownych postanowień władz.

Elektroniczny newsletter i inne e-maile marketingowe

W momencie uruchomienia na stronie internetowej www.pozytywnerelacje.com newslettera powstanie możliwość rejestracji i jego subskrypcji. W momencie rejestracji zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Firmę adresu e-mailowego w celu wysyłania drogą elektroniczną ofert marketingowych z najnowszą informacją o produktach i usługach.

Wyrażenie zgody na korzystanie z newslettera jest dobrowolne, a jej brak nie wstrzymuje możliwości zakupu naszych towarów lub usług.

W każdej chwili istnieje również możliwość anulowania subskrypcji newslettera. Należy wówczas poinformować nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Wyszczególnienie przetwarzanych przez nas danych

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy następujące dane:

– imię i nazwisko

– adres zamieszkania lub siedziba firmy

– dane konieczne do wystawienia faktury lub rachunku

– adres e-mail

– nr telefonu (jeżeli został nam przez Państwa podany)

Ponadto przechowywana jest historia Państwa zakupów i korespondencja e-mail.

Udostępnianie danych stronom trzecim

Firma nie udostępnia danych osobowych innym firmom.

Prawo zmiany

Firma w związku ze stałym rozwojem swoich usług zastrzega sobie prawo do zmiany zasad ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje o wszystkich zmianach będą na bieżąco publikowane na stronie.

Czas przechowywania Państwa danych

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat

Działania gwarantowane przez prawo

Zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych, w każdej chwili mają Państwo prawo do:

– informacji o przetwarzanych danych osobowych (prawo dostępu do danych)

– otrzymania kopii Państwa danych osobowych (prawo do przenoszenia)

– wymagania korekty błędnych lub mylnych oraz uzupełnienia brakujących danych (prawo do poprawiania danych)

– wymagania usunięcia Państwa danych (prawo do usunięcia danych)

– prośby o ograniczenie przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia)

– zgłoszenia skargi do organu nadzorczego (prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym)

W momencie wprowadzenia „Newslettera” wszystkie powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji dokumentu: Polityka prywatności. Jej aktualna i najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować Państwa o każdej zmianie treści.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych przez Firmę Pozytywne Relacje Małgorzata Żółtaszek prosimy kierować zapytania do Administratora Danych Osobowych pod adresem mailowym [email protected]