Regulamin

Regulamin zakupów 

1) Sklep Internetowy Pozytywne Relacje jest własnością firmy: 

Pozytywne Relacje Małgorzata Żółtaszek

ul. Ubocze 12/5 
51-521 Wrocław 

NIP 898-187-24-41
REGON 021940847 

zwanej dalej Sprzedającym.  

Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest nieodłączną  częścią strony internetowej www.pozytywnerelacje.com 

2) Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych  polskich. 

3) Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę www.pozytywnerelacje.com Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres  mailowy, telefon, dane na rachunku, dane dostawy (jeśli inne niż dane na rachunku). System  automatycznie generuje powiadomienie o złożonym zamówieniu i wysyła je na podany przez  Zamawiającego adres mailowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego złożeniu.  Zamawiający może anulować zamówienie lub wprowadzać zmiany pod adresem:  [email protected] do momentu wysyłki.  

4) Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku  braku jakiegoś artykułu. W takiej sytuacji, zobowiązujemy się do niezwłocznego  powiadomienia o tym Zamawiającego za pomocą e-maila lub telefonicznie. 

5) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 

6) Zamówienia złożone w dni powszednie po 15.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą  rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

7) Zamówienia realizowane są w terminie do 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. W szczególnych wypadkach realizacja może się wydłużyć do 7 dni roboczych. 8) Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Zamawiającego. 9) Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający. Zamawiający może wybrać sposób dostawy i  powiadomić o tym Sprzedającego poprzez formularz zamówienia. 

10) Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu – rachunek, lub fakturę. 

11) Zamawiający ma możliwość wybrania formy zapłaty, zgodnie z informacjami pojawiającymi  się na stronie www.pozytywnerelacje.com podczas składania zamówienia. 

12) Zamawiający, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia  opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.  W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte z systemu.  

13) W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sprzedającego. 14) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez  Dostawcę. 

15) Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania się ze sprzedaży niektórych wyrobów,  znajdujących się w ofercie sklepu internetowego.

16) Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O Ochronie  Danych Osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Zamawiający mają prawo do wglądu w swoje  dane, do ich poprawy, bądź do zaprzestania ich wykorzystywania. 

17) Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na adres Sprzedającego  (Małgorzata Żółtaszek, ul. Gitarowa 71, 51-531 Wrocław) wraz z opisem przyczyny  reklamacji oraz rachunkiem. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki. 

18) Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru. 19) Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi Zamawiający. 

20) W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na nowy i zostanie odesłany na  koszt Sprzedającego na adres Zamawiającego, wskazany w reklamacji. W momencie, gdy  reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sprzedający  zwróci Zamawiającemu pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy. 

21) W przypadku zwrotu pieniędzy za towar, nie zwracamy kosztów przesyłki. 22) Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku  towarów w przesyłce będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy Zamawiający stwierdzi taką  wadę w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela i zostanie ten fakt potwierdzony  notatką sporządzoną i potwierdzoną podpisem doręczyciela. 

23) Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Zamawiający może  zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od  daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar znajduje się w  oryginalnym opakowaniu, nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób  zniszczony. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Zamawiający. Sprzedający nie przyjmuje  żadnych przesyłek za pobraniem. 

24) Zwracany towar należy odsyłać zgodnie z zasadami razem z otrzymaną wraz z nim  rachunkiem lub fakturą. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze  zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania i potwierdzenia zwrotu przelewem  bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego lub przekazem pocztowym pod  adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 

25) Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  26) Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych  niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r  /Dz.U. nr 133, poz.883/ 

27) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu  Cywilnego, Ustawy o Ochronie Praw Konsumentów oraz o Ochronie Danych Osobowych.