Edukacja przez relacje

Autor: @pozytywnerelacje |

Oferta szkolenia:

Tytuł szkolenia: Edukacja przez relacje

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe (możliwość rozłożenia szkolenia na 4 spotkania po 3 h)

Kto może wziąć udział?: Nauczyciele, Dyrekcja

Liczba osób w grupie: min. 8 max. 12 osób.

Czego się nauczysz?

tworzenia empatycznej relacji z uczniami i rodzicami;

– wykonywania pracy w warunkach, w której świadomie uwzględnia się potrzeby wszystkich stron procesu edukacyjnego;

– jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu;

– umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkolnych (agresja, brak motywacji, przemoc, konflikty w klasie);

– umiejętności prowadzenia rozmów z rodzicami (postawa roszczeniowa, brak współpracy);

– budowania zintegrowanego zespołu nauczycielskiego.

 

Szczegółowa oferta dostępna na życzenie Klienta. Jeśli masz pytania, z chęcią odpowiem.

Zapraszam do kontaktu,

Małgorzata Żółtaszek

[email protected]

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.