Wrocławskie Centrum Empatii

logo_WCE_ost1 (3)Wrocławskie Centrum Empatii to przestrzeń dla rozwoju osobistego i zawodowego. Rozwoju w duchu empatii, skoncentrowanego na uczuciach i potrzebach.

Powstaje z wizji idealnego świata wolnego od ocen, kar i nagród, z otwartością na potrzeby drugiego człowieka, oraz czynionymi staraniami, aby zrozumieć jego pobudki i intencje. Świata, w którym człowiek buduje relacje poprzez uważny kontakt ze sobą i swoim otoczeniem.

Jest marzeniem, które powoli się spełnia 🙂