Detektyw Przecinek na tropie – Spotkania autorskie z dziećmi – Biblioteki Publiczne

Miejsce: Sidzina, Skoroszyce, Chróścina | Autor: @pozytywnerelacje | 2019/04/24

Trzy spotkania autorskie, w trzech różnych miejscowościach. Sidzina, Skoroszyce i Chróścina. Będzie się działo:)

W czasie moich spotkań i warsztatów najważniejsze są Dzieci.

Rozmawiamy o sprawach, które są dla nich ważne i ciekawe.

Moje zadanie polega na inspirowaniu do twórczych działań i wiary we własne możliwości.

Dzieci biorą udział w przedstawieniach. Są wspaniałymi, zaangażowanymi i pełnymi pasji aktorami. Mają pomysły, które zawsze zaskakują mnie potęgą dziecięcej wyobraźni.

Spotkania są okazją do tworzenia prac plastycznych, do tańców, śpiewu i wesołej zabawy.

Wreszcie warsztaty są polem do nieograniczonej kreacji i odkrywania w sobie pasji tworzenia.

Dzięki temu również dla mnie zajęcia są wielkim zastrzykiem energii i optymizmu. Pokazują, że największy twórczy potencjał i otwartość na świat i ludzi mają właśnie Dzieci.

Dzieci zarażają mnie swoją radością, uśmiechem, a ich wielka mądrość jest dla mnie inspiracją do pisania kolejnych książek, za co bardzo dziękuję:)

Kurs komunikacji empatycznej – Spotkanie szóste – Pracownia Coachingu i Terapii Submarine

Miejsce: Wrocław | Autor: @pozytywnerelacje | 2019/04/15

Spotkanie szóste:)

Empatia dla krytyka wewnętrznego.

Dlaczego warto komunikować się empatycznie?
• Ponieważ empatia daje nam wgląd w nas samych i wspiera budowanie wewnętrznej harmonii;
• Ponieważ empatia pozwala na bycie sobą, przy jednoczesnej dbałości o drugiego człowieka;
• Ponieważ empatia sprzyja budowaniu relacji , w której obie strony wygrywają;
• Ponieważ empatia daje poczucie bezpieczeństwa i zaufania, a tym samym wspiera nas w budowaniu szczęścia wewnątrz siebie i wokół siebie;
• Ponieważ empatia jest dla wszystkich. Każdy – niezależnie od wieku, roli społecznej, płci, pochodzenia czy wyznania – może rozwinąć swoją zdolność do empatii. Liczą się tylko chęci!

Jeśli jesteś zainteresowana / zainteresowany kolejną edycją kursu Porozumienia bez Przemocy napisz: [email protected]

Czytaj i baw się – warsztat dla dzieci – Rewir Twórczy

Miejsce: Wrocław | Autor: @pozytywnerelacje | 2019/04/11

Cykl warsztatów dla dzieci „Czytaj i baw się” powstał, aby poprzez zabawę zachęcić dzieci do czytania książek.
Celem spotkań jest uruchomienie twórczego potencjału dzieci, ale przede wszystkim dobra zabawa. Może mieć ona charakter plastyczny, taneczny, kulinarny lub literacki.
Elementem stałym wszystkich zajęć jest oczywiście czytanie. Zajęcia odbywają się w atmosferze empatii, akceptacji i otwartości, aby wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci.

Zajęcia prowadzi autorka książek dla dzieci Małgorzata Żółtaszek

Cykl czytelniczy jest częścią projektu Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Smocza Twierdza – autorskiego projektu Stowarzyszenia Grupa z Pasją.

Kurs komunikacji empatycznej – Spotkanie piąte – Pracownia Coachingu i Terapii Submarine

Miejsce: Wrocław | Autor: @pozytywnerelacje | 2019/04/08

Spotkanie piąte:)

Słowo „NIE” i jego skutki.

Dlaczego warto komunikować się empatycznie?
• Ponieważ empatia daje nam wgląd w nas samych i wspiera budowanie wewnętrznej harmonii;
• Ponieważ empatia pozwala na bycie sobą, przy jednoczesnej dbałości o drugiego człowieka;
• Ponieważ empatia sprzyja budowaniu relacji , w której obie strony wygrywają;
• Ponieważ empatia daje poczucie bezpieczeństwa i zaufania, a tym samym wspiera nas w budowaniu szczęścia wewnątrz siebie i wokół siebie;
• Ponieważ empatia jest dla wszystkich. Każdy – niezależnie od wieku, roli społecznej, płci, pochodzenia czy wyznania – może rozwinąć swoją zdolność do empatii. Liczą się tylko chęci!

Jeśli jesteś zainteresowana / zainteresowany kolejną edycją kursu Porozumienia bez Przemocy napisz: [email protected]

Edukacja przez relację – Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów – Siemacha Spot

Miejsce: Wrocław | Autor: @pozytywnerelacje | 2019/04/08

Dwudniowe szkolenie dla nauczycieli i pedagogów w ramach programu Edukacja przez Relację w oparciu o Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga.

Tytuł szkolenia: Edukacja przez relacje

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe (możliwość rozłożenia szkolenia na 4 spotkania po 3 h)

Kto może wziąć udział?: Nauczyciele, Dyrekcja

Liczba osób w grupie: min. 8 max. 12 osób.

Czego się nauczysz?

– tworzenia empatycznej relacji z uczniami i rodzicami;

– wykonywania pracy w warunkach, w której świadomie uwzględnia się potrzeby wszystkich stron procesu edukacyjnego;

– jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu;

– umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkolnych (agresja, brak motywacji, przemoc, konflikty w klasie);

– umiejętności prowadzenia rozmów z rodzicami (postawa roszczeniowa, brak współpracy);

– budowania zintegrowanego zespołu nauczycielskiego.

Szczegółowa oferta dostępna na życzenie Klienta. Jeśli masz pytania, z chęcią odpowiem.

Zapraszam do kontaktu,

Małgorzata Żółtaszek

[email protected]