Pozytywne Relacje w Edukacji

Autor: @pozytywnerelacje |

„Czasem jest tak, że to, co się liczy, nie da się policzyć, a to, co daje się policzyć – nie liczy się.”

Albert Einstein

Szkoła, przedszkole to nie tylko miejsca edukacji, zdobywania wiedzy i rozwoju intelektu. To przede wszystkim miejsca nabywania kompetencji społecznych i rozwoju inteligencji emocjonalnej, przygotowującej na budowanie relacji w dorosłym życiu i wykorzystywania własnego potencjału.

Jak poprzez codzienne działania w szkole przyczyniać się do rozwijania otwartości na drugiego człowieka?

Jak wspierać kreatywność? Myślenie poza schematem i gotowość do podejmowania działań, których sukces nie jest przesądzony?

Jak wspierać dzieci w podnoszeniu się po porażce i wyciąganiu wniosków z błędów?

Jak budować w dzieciach poczucie własnej wartości i akceptacji?

Jak zadbać o nauczycieli i uczniów w procesie edukacyjnym?

Poprzez relacje budowane na świadomości i empatii.  To od nich zależy:

– Czy współpraca z uczniami, rodzicami i między nauczycielami będzie możliwa;
– Czy odniesiemy sukces wychowawczo-dydaktyczny;
– Czy poradzimy sobie w trudnych sytuacjach;
– Czy pojawiające się problemy będą nas motywować, czy przytłaczać;
– Czy z trudnościami będziemy borykać się sami, czy znajdzie się ktoś, kto nas wesprze.

Program szkoleniowy Edukacja przez relację prowadzę w duchu  Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga (NonViolent Communication – NVC) oraz Coachingu transformacyjnego.

W zależności od potrzeb i możliwości trwa on od 4 h zegarowych, przez 2 dni szkoleniowe, aż po cały cykl warsztatowy.

Szczegółowa oferta dostępna na życzenie. Jeśli masz pytania, z chęcią odpowiem.

Zapraszam do kontaktu,

Małgorzata Żółtaszek

[email protected]

Możliwość komentowania jest wyłączona.